ZARZĄD KLUBU


Prezes Zarządu: Marek Waliszewski
V-ce Prezes Zarządu: Arkadiusz Szulc
Skarbnik Zarządu: Waldemar Maciejewski
Sekretarz Zarządu: Monika Boczewska
Członek Zarządu: Adam Mojski
Członek Zarządu: Sebastian Kowalski-Paszko