ZARZĄD KLUBU


Prezes Zarządu: Marek Waliszewski
V-ce Prezes Zarządu: Michał Pulkowski
Skarbnik Zarządu: Waldemar Maciejewski
Sekretarz Zarządu: Piotr Kozarzewski
Członek Zarządu: Arkadiusz Szulc
Członek Zarządu: Antoni Malinowski