ZARZĄD KLUBU


Prezes Zarządu: Krzysztof Kosmalski
V-ce Prezes Zarządu: Sebastian Kozioł
Skarbnik Zarządu: Piotr Tomaszewski
Sekretarz Zarządu: Tomasz Safjański


KOMISJA REWIZYJNA


Monika Boczewska
Michał Sztyk
Monika Paradowska
Jarosław Kulawik