ZARZĄD KLUBU


Prezes Zarządu: Krzysztof Kosmalski
Wiceprezes Zarządu: Sebastian Pietrzyk
Skarbnik Zarządu: Piotr Tomaszewski
Sekretarz Zarządu: Monika Boczewska
Członek Zarządu: Michał Sztyk


KOMISJA REWIZYJNA


Monika Paradowska
Jarosław Kulawik
Jolanta Rak
Sławomir Czarnewicz