ZARZĄD KLUBU


Prezes Zarządu: Krzysztof Kosmalski
V-ce Prezes Zarządu: Sebastian Kozioł
Skarbnik Zarządu: Piotr Tomaszewski
Sekretarz Zarządu: Monika Boczewska
Członek Zarządu: Michał Sztyk


KOMISJA REWIZYJNA


Monika Paradowska
Jarosław Kulawik
Jolanta Rak
Sławomir Czarnewicz