„Klub 100” KS Ursus Warszawa to nowa inicjatywa skierowana w szczególności do osób prywatnych oraz małych przedsiębiorstw, które chciałby wesprzeć finansowo nasz klub.

Firmy lub osoby prywatne, które decydują się na przystąpienie do „Klubu 100” zobowiązują się do opłacania comiesięcznej składki w kwocie minimum 100 zł + 23% VAT, zyskując w ten sposób status Członka „Klubu 100” KS Ursus Warszawa.

Każdy z Członków „Klubu 100” otrzymuje od KS Ursus Warszawa pakiet świadczeń w zamian za wsparcie finansowe klubu:

- karnet na mecze pierwszej drużyny – Członkowie „Klubu 100” otrzymują bezpłatne wejście na wszystkie mecze ligowe Ursusa rozgrywane na stadionie przy ul. Sosnkowskiego 3, przez okres, w którym opłacana jest składka;

– logo firmy na stronie internetowej klubu – logo, grafika bądź imię i nazwisko Członka „Klubu 100” (lub inna ustalona z klubem nazwa) zostaje umieszczone na stronie internetowej KS Ursus Warszawa w zakładce „Klub 100”;

– możliwość posługiwania się logiem „Klubu 100” KS Ursus Warszawa – Członkowie mają prawo do posługiwania się logiem „Klubu 100” oraz tytułem Członka „Klubu 100” we własnych działaniach promocyjnych;

– pamiątkowy dyplom w antyramie – każdy z Członków otrzymuje pamiątkowy dyplom w antyramie z informacją o przynależności do „Klubu 100” KS Ursus Warszawa;

– koszulka Ursusa przy co najmniej 12-miesięcznym wsparciu – przy zadeklarowaniu chęci wsparcia klubu przez co najmniej 12 miesięcy, Członek „Klubu 100” otrzymuje w prezencie koszulkę KS Ursus Warszawa.

W celu przystąpienie do „Klubu 100” należy uzupełnić DEKLARACJĘ.

Wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną deklarację można przesłać mailowo na adres zarzad@ursuswarszawa.pl, bądź też dostarczyć osobiście do siedziby klubu przy ul. Sosnkowskiego 3. Deklaracje przesyłać można również drogą pocztową na adres: KS Ursus Warszawa ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa.

Więcej informacji o Klubie 100 uzyskać można pod powyższym adresem mailowym lub też w siedzibie klubu.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do wsparcia inicjatywy i do dołączenia do Klubu 100 Klubu Sportowego Ursus Warszawa!