REGULAMIN AKADEMII KLUBU SPORTOWEGO “URSUS” WARSZAWA

 

 1. Klub zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji zawodnika pod względem:
  a) Poziomu sportowego
  b) Wyników w nauce
  c) Zachowania i ew. problemów wychowawczych

  W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Zawodnik może na stałe lub czasowo zostać przeniesiony do grupy o niższym poziomie sportowym.

  W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Zawodnikowi na stałe lub czasowo, może zostać wymówione członkostwo w Klubie.

 2. Klub zastrzega sobie prawdo do zmiany trenerów w grupach szkoleniowych
 3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz lokalizacji treningów. 
 4. Klub zastrzega sobie prawo do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie zgłaszania i uczestnictwa zespołów (roczników) w rozgrywkach ligowych lub i innych formach współzawodnictwa sportowego.
 5. Rodzice/Opiekunowie prawni uznają, że Trenerzy, Koordynatorzy a także Władze Klubu poświęcają czas i środki na kształcenie młodych sportowców w swoich działaniach kierują się dobrem Dziecka.
 6.  Rodzice/Opiekunowie szanują decyzję Władz Klubu, Koordynatorów a także Trenerów, jak również wspierają Klub w podjętych działaniach.
 7.  Rodzic/Opiekunowie mają zaufanie do systemu szkolenia Klubu.
 8.  Wszyscy zawodnicy trenujący w Klubie muszą posiadać ważne badania lekarskie.
 9.  Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do płacenia składek członkowskich przez 12 miesięcy w roku. Składki członkowskie są opłacane z góry, do 10 dnia każdego miesiąca. Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia zawodnika na trening w związku z nieopłaconymi składkami za okres dwóch miesięcy.
 10. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie Sportowym “Ursus”, Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są poinformować o rezygnacji Trenera swojej drużyny oraz przesłać formularz za pośrednictwem strony internetowej Akademii bądź wypełnić pismo osobiście w biurze Akademii.
 11. Rodzice/Opiekunowie prawni wyrażają zgodę, aby w trakcie treningów lub meczów były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom oraz wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalanego na zdjęciu/zdjęciach w ramach strony internetowej, portali, serwisów oraz materiałów marketingowych związanych z działaniem Klubu Sportowego “Ursus”.
 12. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez Dziecko w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących regulaminów obiektów treningowych.
 13. Rodzice/Opiekunowie powstrzymują się od wydawania instrukcji w trakcie gry i nie przejmują roli trenera dowodząc drużyną spoza boiska. Tylko sztab trenerski upoważniony jest do wydawania wskazówek drużynie. Rodzice wspierają oraz zachęcają do lepszej gry ale nie instruują.
 14.  Rodzice/Opiekunowie nie będą uczestniczyć w odprawach meczowych i rozmowach sztabu trenerskiego z drużyną. Wyjątkiem są osoby pełniące rolę kierownika drużyn.
 15.  W trakcie treningów i meczów Rodzice/Opiekunowie przebywają na trybunach. Wyjątkiem są osoby pełniące rolę kierownika drużyn.
 16.  Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu Trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców.
 17.  Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek informować Trenera o nieobecności swoich Dzieci na treningach, meczach czy zgrupowaniach.
 18.  Rodzice/Opiekunowie nie będą spożywać alkoholu ani palić papierosów podczas zajęć treningowych i meczów.
 19.  Rodzice/Opiekunowie akceptują, poprzez złożenie oświadczenia zasady obowiązujące w Klubie. Zasady obowiązują przez cały okres szkolenia Zawodnika w Klubie.
 20.  W przypadku braku akceptacji powyższego regulaminu, Władze Klubu mogą wymówić/odmówić członkostwo w Klubie Sportowym “Ursus”.