Podstawowym zadaniem wszystkich trenerów i pracowników Akademii KS Ursus Warszawa jest wychowywanie młodzieży trenującej piłkę nożną z poszanowaniem historii oraz barw klubowych.

Trenerzy muszą kierować się zasadą „Zawodnicy pierwsi, wygrywanie drugie”. Dobro naszego zawodnika jest zawsze ważniejsze od wyniku. Młodzi gracze trenujący w KS URSUS powinni być pewni swych umiejętności i ukierunkowani na wygrywanie w każdym fragmencie gry, tak w warunkach treningowych, jak też meczowych. Natomiast trener winien kierować zespołem w sposób sprawiedliwy zgodnie z wytycznymi klubu mając na uwadze rozwój każdego ze swoich graczy.

Rodzice, są częścią społeczności tworzącej klub. Rodzic powinien interesować się rozwojem swojego dziecka, wspierać go w trudnych momentach. Każdy rodzic powinien unikać sytuacji, które mogłyby wytwarzać niepotrzebną presję na dziecku. Niedopuszczalne jest głośne krytykowanie gry swojego dziecka jak też innych zawodników.

 

CEL GŁÓWNY

  • Wyszkolenie zawodników o wysokich umiejętnościach technicznych, którzy będą przygotowani do szkolenia na kolejnych etapach rozwoju piłkarskiego, oraz uformowanie jak największej ilości zawodników gotowych do gry w pierwszej drużynie.
  • Każdy zawodnik to oddzielny projekt (indywidualne podejście trenerów do każdego zawodnika)
  • Propagowanie zdrowego trybu życia i wzmacnianie relacji między dziećmi.